lauantai 4. heinäkuuta 2009

Sysmä 4.7. Villa SarkiaTänään klo 15 julkistettiin NVL:n ja Sysmän kunnan harvinaislaatuinen yhteistyöhanke. Sysmään perustetaan vuoden 2010 alussa ensisijaisesti nuorille kirjailijoille ja kirjallisuuden kääntäjille suunnattu työskentelyresidenssi Villa Sarkia. Yeah! Ohessa tilaisuudessa pitämäni puhe:

Puhe kirjailijatalo Villa Sarkian julkistustilaisuudessa 4.7.2009

Hyvät sysmäläiset! 

Kun taidemaalari Marjatta Tapiola soitti minulle viime talvena ja kertoi ideastaan Sysmään perustettavasta kirjailijatalosta, riemastuin asiasta heti. Olemme Nuoren Voiman Liiton piirissä miettineet ja toteuttaneet erilaisia tapoja saattaa kirjailijoita, kirjallisuusihmisiä ja kirjallisuuden yleisöjä yhteen. Nuoren Voiman Liitto vaalii kirjallista kulttuuria, synnyttää keskustelua siitä ja sen ympärillä olevista asioista. Tämä on tähän mennessä tapahtunut lähinnä lehtemme ja erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien myötä, ja viime vuosikymmeninä lähinnä pääkaupunkiseudulla.

Vuoden 2010 alussa ovensa avaava kirjailijatalo Villa Sarkia on uusi avaus paitsi Sysmän kunnalle ja Nuoren Voiman Liitolle, myös suomalaiselle kirjailija- ja kääntäjäkunnalle. Talo mahdollistaa nuoremmille kirjailijoille ja kääntäjille pidempiaikaisen työskentelyjakson inspiroivassa ympäristössä. Suomessa tällainen hanke on harvinaislaatuinen. Meillä ei juurikaan ole maksuttomia työskentelyresidenssejä jotka on osoitettu suoraan kirjailijoiden ja kääntäjien käyttöön. Vielä vähemmän on residenssejä jotka on osoitettu ensisijaisesti nuoremmille tekijöille.

Kirjailijan ja kirjallisuuden kääntäjän työ on luonteeltaan sellaista että se vaatii rauhaa ja välillä myös irrottautumista arjen rutiineista ja tutuista ympäristöistä. Samalla tämä yksinäinen työ vaatii myös yhteisöä, kollegoja joiden kanssa vaihtaa ajatuksia omasta työstä, jakaa kokemuksia ja oppia muilta. Tällaiseen mahdottomalta tuntuvaan yhtälöön työskentelyresidenssi on loistava ratkaisu.

Villa Sarkia tulee majoittamaan kerralla neljästä viiteen kirjailijaa tai kääntäjää. He pääsevät työskentelemään yhteisössä joka ei sulje pois työn yksityisyyttä vaativaa luonnetta. Keskustelu ja omaan työhön keskittymisen mahdollisuus ovat siis saman aikaisesti läsnä.

Me Nuoren Voiman Liiton edustajat olemme tänään lähteneet Helsingistä 9 päivän mittaiselle valtakunnalliselle Kytkin-kirjallisuuskiertueelle. Kiertueemme tarkoitus on lukea ja esitellä nuorta kirjallisuutta ja keskustella siitä eri puolilla Suomea.

80 vuotta sitten Nuoren Voiman Liiton alkuaikojen kirjallinen ryhmä Tulenkantajat vaativat ikkunoita auki Eurooppaan. Me pyrimme katsomaan Euroopan ja muun maailman lisäksi myös muualle Suomeen. Haemme keskusteluyhteyttä ja yhteistyötä Helsingin ulkopuolisen kulttuurikentän, toimijoiden ja mahdollisten uusien yleisöjen kanssa. Meille tämä muun Suomen kulttuuri tarkoittaa myös muita paikkoja kuin Turkua tai Tamperetta.

Pääkaupunkiseutua pidetään usein elitistisenä ja itsetyytyväisenä kulttuurikeskittymänä, joka käy keskustelua lähinnä itsensä kanssa. Tämä oletus pitää harmillisen usein paikkansa. Kirjallisuutta ja kulttuuria on kuitenkin tietysti myös muualla. Täällä Sysmässä on pitkät ja arvokkaat perinteet musiikin ja kirjallisuuden saralla Suvisoiton ja Kirjakyläpäivien myötä. Tämän lisäksi vaikuttaa siltä että täällä on tahtoa entisestään rikastuttaa kulttuuritarjontaa, tehdä uusia, yllättäviäkin avauksia.

Sysmä olikin meille itsestään selvä kiertueen aloituspaikka. Täällä hakemamme dialogi on jo käynnistynyt, vuosi sitten joukko Nuoren Voiman Liiton runoilijoita esiintyi tässä samassa kirjakaupassa ja ensi vuoden alusta tämä yhteys saa konkreettisen, pysyvän muodon kirjailijatalo Villa Sarkiassa. Sen ansiosta keskustelu tulee jatkumaan nuorten kirjailijoiden ja kääntäjien säännöllisten kirjasto- ja kouluvierailujen sekä kirjallisuustapahtumien muodossa.

Villa Sarkia on paikka jossa Suomen nuorempi kirjallisuus kohtaa, tutustuu, ja on arvokkaassa kanssakäymisessä kuntalaisten ja paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Kirjallisuus syntyy paperille tai tietokoneelle, mutta aina konkreettisessa ympäristössä. Tämä konkreettinen paikka, Sysmä ja Villa Sarkia, eivät voi olla vaikuttamatta jollain tavoin tulevaisuudessa suomalaiseen kirjallisuuteen. En voi luvata läjäpäin oodeja Sysmälle, mutta aavistan että jollain tapaa nämä maisemat, täällä tavatut ihmiset, kuntalaiset ja residenssiasukkaat, ylipäätään paikan henki, tulevat näkymään tulevien vuosien kirjallisuudessamme.

Tästä hankkeesta on suuri kiittäminen Marjatta Tapiolaa, joka on idean äiti ja toiminut välittäjänä Sysmän kunnan ja Nuoren Voiman Liiton välillä.

Lopuksi haluan kiittää Sysmän kuntalaisia tällaisesta merkittävästä yhteistyömahdollisuudesta ja suuresta rohkeudesta, ja toivottaa Villa Sarkialle pitkää ikää!


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti